Đại lý hải quan
0 0

Đại lý Hải Quan là những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý. Họ đứng tên đại lý trên tờ khai hải quan, ký tên và đóng dấu của mình vào ô người khai hải quan (với phần mềm ECUS4), hoặc dùng chữ ký số của mình để truyền tờ khai (ECUS5 - VNACCS). Theo khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan 2014 và Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đại lý hải quan một trong những người khai hải quan. Hiểu đơn giản, công việc của người khai hải quan là phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Trên thực tế, đại lý làm thủ tục hải quan phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng hóa xuất nhập khẩu; người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan dựa trên cơ sở hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan đã ký với chủ hàng trước đó; đại lý làm thủ tục hải quan chỉ cần phải xuất trình hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan khi xác định hành vi vi phạm pháp luật hải quan về hải quan. Giám đốc đại lý hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công việc theo thỏa thuận giữa hai bên trước đó. Đại lý hải quan hoạt động dựa trên hợp đồng ủy quyền với chủ hàng xuất nhập khẩu, và phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền. Về bản chất, đại lý hải quan là đại lý hoạt động dựa trên hợp đồng ủy quyền với chủ hàng xuất nhập khẩu, và phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

Đại lý làm thủ tục hải quan phải là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (chủ hàng) thực hiện việc khai hải quan; nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với chủ hàng.

Việc thuê đại lý làm thủ tục có một số những ưu điểm như sau:

  • Không cần phải dùng chữ ký số của mình để duyệt ký (từ xa), hay gửi giấy khống như trước đây. Đại lý sẽ dùng chữ ký số của mình để khai và truyền tờ khai.
  • Trách nhiệm và năng lực của người cung cấp dịch vụ cao hơn so với hình thức khai thuê. 

Tuy vậy, thực tế cả phía chủ hàng và đại lý đều đang có tâm lý ngại ký hợp đồng đại lý và ký tên trên tờ khai hải quan. Nguyên nhân được cho là do chính sách thuế và chính sách hàng hóa XNK phức tạp, các bên lo ngại về mặt pháp lý trong khi chưa có Hiệp hội về đại lý hải quan. Vấn đề này có lẽ sẽ được khắc phục trong thời gian tới, khi ngành hải quan đã triển khai hệ thống VNACCS và đẩy mạnh phát triển dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.

Để trở thành đại lý thủ tục hải quan, một công ty dịch vụ phải có ít nhất  là 1 nhân viên được đào tạo và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Nhân viên đó phải tham gia khóa đào tạo theo quy định trong Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính tại những cơ sở đào tạo được Tổng cục hải quan cho phép.

 

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Đại lý Hải quan, nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn tư vấn về bất kỳ dịch vụ nào của HVT Logistics, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 1900 2525 50 hoặc gửi tin nhắn trực tiếp qua khung chat.

Bình luận